Westa EI60

Systém Westa je hliníkový, tří komorový systém s přerušením tepelného mostu, pro výrobu dveří a dělících stěn s požární odolností EI60. Jde o zcela moderní a odlišné řešení. Při projektování byly hlavními cíli rychlost výroby, minimální údržba, funkčnost a vzhled.
 
Systém má asymetrický tvar se zasklívací lištou pouze z vnitřní strany, tím je docíleno zrychlení montáže zasklívacích lišt. Vzhled systému je zcela totožný s ostatními systémy bez požární odolnosti. Jednostranná zasklívací lišta umožňuje zasklení mnohem širších skel, v porovnání se standardy konkurence.
 
Montáž skla je řešena jediným ocelovým prvkem, což značně urychluje a usnadňuje samotnou přípravu a usazení skel na výrobě. Váha zasklení je přímo přenášena na profily, čili hlavní konstrukční prvky, čímž jsme docílili zoptimalizování počtu potřebných montážních prvků.
 
Díky stavební hloubce 82mm bylo možné použít přerušení tepelných mostů 30mm a v kombinaci s protipožárním izolačním trojsklem dosahuje součinitelů Ud až 1,2W/m2K, což bylo do současnosti v protipožárním systému zcela nedosažitelné.
 
Protipožární pásky jsou ohraničeny speciálními kanály, které zamezují jejich odlepování a odpadávání při běžném používání. Výrobce může objednávat profily již se vsunutými páskami. Zasklívací lišty nejsou v kolizi s montážními prvky skla, a není nutné použití žádných pneumatických vysekávačů.
 
WESTA je na výrobě skládán o 40% rychleji, ve srovnání s jinými existujícími systémy na trhu.
  • 3 komorový okenně dveřní systém
  •  
  • Vysoká izolace Ud až 1,2W/m2K
  • Požární odolnost EI1-60min.
  • K nerozeznání od systému Olympia HI

Prospekty ke stažení:

Westa_EI60_CZ.pdf

589 kB